Secretly taking care of alien children in the early 19th century. Who is this woman?.quan01

Hình ảnh được cho là của một bà già ở thị trấn Tây Virgiпia bí mật săn lùng người ngoài hành tinh vào năm 1910
và tháng 2 năm 1910, một bà già ở thị trấn Braxtoп, Tây Virgiпia, được cho là đã bí mật săn lùng người ngoài hành tinh. Câu chuyện này đã được lưu truyền rộng rãi trong nhiều thập kỷ và đã trở thành một phần văn hóa dân gian địa phương.

Câu chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ tên là Matilda “Mattie” Marcυm được cho là đã tìm kiếm một sinh vật nhỏ trong rừng gần nhà cô ấy. Sinh vật này được mô tả là cao khoảng 4 feet (1,2 mét), với mái tóc màu xanh lá cây, đôi mắt to đen và cái đầu to. Người ta cho rằng nó đã bị đau ở tay và chân.

Mattie được cho là đã mang sinh vật này về nhà và chăm sóc nó một cách bí mật. Cô cho nó ăn và uống nước, và giúp nó chữa lành vết thương. Người sáng tạo được cho là có trí tuệ cao và có thể giao tiếp với Mattie trong một khoảng thời gian mà cô ấy đã làm.

Mattie được cho là đã chăm sóc sinh vật này trong vài tuần trước khi nó biến mất một cách bí ẩn. Một số người tin rằng nó đã được người ngoài hành tinh khác cứu, trong khi những người khác tin rằng nó đã chết.

 

Có rất ít bằng chứng ủng hộ câu chuyện này. Bằng chứng duy nhất là sự đồng hành của Mattie, sau khi cô ấy chết vào năm 1947. Không ai khác từng nhìn thấy sinh vật này, và có bằng chứng vật lý về sự tồn tại của nó.

Câu chuyện về Mattie Marcυm và người ngoài hành tinh là một câu chuyện bí ẩn. Có một cách duy nhất để biết nó là đúng hay không. Tuy nhiên, câu chuyện này đã trở thành một phần của văn hóa dân gian địa phương và là lời nhắc nhở về sức mạnh của trí tưởng tượng.

Related Posts

The elite’s hidden secret has proof of the existence of aliens on Earth?- thuycong

Conspiracy theories have long circulated about the presence of extraterrestrial beings on Earth, suggesting that certain groups, often referred to as “the elites,” are actively concealing this…

The door to Atlantis was discovered shockingly during an expedition in the 1940s- thuycong

In a groundbreaking archaeological revelation, a 1940s expedition has uncovered astonishing evidence pointing to extraterrestrial presence in the fabled Lost City of Atlantis. The discovery, shrouded in…

Discovering a giant sea monster discovering the mystery of 8 million year old whale fossils is gradually being revealed-thuycong

In the remote jungles of Argentina, far from the crashing waves of the ocean, an astonishing discovery has emerged—the fossilized skeleton of a giant whale, trapped among…

Is the mysterious UFO in the Spanish forest real?-thuycong

In a remote corner of the Spanish wilderness, amid the dense foliage and quiet serenity of the forest, an extraordinary event takes place – one that defies…

Mysteries from the ancient world: 2000-year-old Mexican sculpture reveals the mystery of UFOs and humanoids- thuycong

In central Mexico, nestled in the rugged terrain of the Sierra de San Francisco, lies a remarkable archaeological site that has recently attracted the attention of researchers…

Forgotten Memories: Uncover the mystery behind the horrifying shipwreck- thuycong

Within the vast scope of maritime history, there exist stories that capture the imagination and defy conventional explanations. Among these, the story of a 19th-century shipwreck stands…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *